středa 30. září 2015

Jak důležitá je výslovnost - získáte si lepší vyjednávací pozici.

První dojem je často tím co rozhoduje o tom zda zaujmeme životního partnera, tím jak vysokou dostaneme pokutu za dopravní přestupek, zda uzavřeme důležitý obchodní kontrakt nebo jak nás přijmou a budou vnímat kolegové na pracovišti po několik dalších let. Proces označovaný jako “první dojem”, je však velmi komplexní a naše protistrana si o nás postupně utváří obraz na základě našeho celkového vzhledu, neverbální a verbální komunikace. Naše chování je následně druhými podrobováno analýze a je ověřovánana důvěryhodnost našeho projevu a probíhá podvědomá analýza dalších faktorů.

S postupem času je pak daleko důležitější to, jak komunikujeme tj. naše gesta, dikce, slovní zásoba, použití idiomů ve správném konextu, syntakická korektnost určují míru důvěryhodnosti jakou jsme schopni u protistrany vybudovat. Toto platí také pro situace kdy komunikace probíhá v jazyce, který nám není vlastní/mateřský. Jak ukazují studie [1], [2]již díky nesprávné výslovnosti nás může protistrana vyhodnotit jako nedůvěryhodné osoby a lepší vyjednávací pozici pak budeme těžko dobývat zpět. Co s tím lze dělat?


Neverbální komunikace je řízena podvědomím a jen s velkým úsilím lze měnit. Navzdory tomu verbální projev se dá kultivovat za pomoci poměrně jednoduchých technik. 

Častokrát lidé podléhají mýtu, že dokonalou výslovnost se po určitém věku nelze naučit. Polyglot Vladimír Škultéty je živým důkazem, že to tak není. Sám usiluje o stoprocentní (nebo alespoň 99%) přesnost ve výslovnosti. Díky tomu si ho lidé často pletou s rodilým mluvčím v mnoha jazycích, které ovládá.

Ano, tak jako mistři bojového umění cvičí hodiny, i výslovnost vyžaduje úsilí. Všichni však disponujeme vším, co je potřeba k dokonalé výslovnosti (plíce, hlasivky, ústa, jazyk, zuby).

Některé techniky k dokonalé výslovnosti představí Vladimír na konferenci www.polyglotisenebifluji.cz.

Jednu techniku Vám však prozradím: 
Je jí "čtení nahlas na dlouhou trať" a nahrávání se. 
Četli jste někdy hodinu v kuse anglickou beletrii? Je to něco jako běhání. Potřebujete si cvičit hlasivky a celý hlasový aparát, aby byl zvyklý na určité pozice v daném jazyce. Podívejte se na filmy bez zvuku - poznáte, zda je to Francouz či Američan jen podle toho, jak moc má "napjatá ústa".
Přesně o toto cvičení svalů nám jde. Často máme špatnou výslovnost jen proto, že nejsme vytrénovaní. Důležitá je pak korekce chyb, které při čtení uslyšíte. Pokud se Vám zdá, že je vše v pořádku, můžete si ke čtení pozvat rodilého mluvčího, nebo např. dát svoji nahrávku na Youtube na "kontrolu". 
Vlado tuto techniku dovedl k dokonalosti - jak přesně postupuje Vám prozradí na konferenci (bohužel mi nebylo dovoleno ji sem zveřejnit. www.polyglotisenebifluji.cz).

Nedávno jsem jela v Praze tramvají a nastoupila skupinka německých penzistů. Když jsem staršího pána pouštěla sednout, řekl mi, že vystupuje na další zastávce. Řekla jsem pouze "Ich auch", s dokonalým přízvukem. A jeho reakce? Okamžitě se mne zeptal, kde jsem se naučila tak dobře německy a dali jsme se ihned do přátelského hovoru.

I správná výslovnost může být dobrý start pro navázání rovnocenného vztahu. Je to právě těch prvních několik slov, podle kterých nás lidé posuzují. 


Odkaz na studii a některé články:

2. http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101217145649.htm
obrázek - http://dynamicglobalcommunication.com/international-negotiation/

Tento článek jsem napsala spolu se svým manželem, Petrem Pěčkou.

Žádné komentáře:

Okomentovat